万千花蕊慈母悲哀
万千花蕊慈母悲哀

万千花蕊慈母悲哀

Rock

  • 播放次数

    0

  • 喜欢

    0

万千花蕊慈母悲哀

万千花蕊慈母悲哀

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 周排行冠军歌曲


发表时间 2020-08-29

介绍

作词作曲 Compose & Lyric/王家权 Hunter Wang
编曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
电吉他 Guitar/王家权 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

录制与混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪兽音乐制作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插图 Art/夏子 Natsuko
台语歌词顾问 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收起

歌词

*‘多罗大悲者,一切之慈母。’

下晡 一个人踮厝内
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 犹未转来
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戆戆咧等 戆戆攑一支雨伞
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

为你 几若摆困袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡势 会当共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
气身恼命 我哪会拢无要无紧
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮规暝 看电火闪烁
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍无去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
听厝内的声 声声伫咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅来踅去 思念火烧房间
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king


袂开的花 无欲转来的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美丽的你啊 想著你彼当时 攑悬你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路边的话 满街路雨纷飞
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
时代的变卦 孤单的我一个人 问天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手内啥物拢无 只䞐我欲予你的爱
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 记持啊 囥伫我的心内
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
骑你的 白马啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
风吹来 花落涂 点一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南无观世音菩萨)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若准讲你 算著这出悲剧
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢会看顾 绁落来伊头前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
梦中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牵你的亡魂 有一工咱做伙 转去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的爱(规路拢是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
伫这乌暗时代(伫这乌暗时代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有缘无份(想欲讲出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

写袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮讲袂煞的话(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 开袂完的铳(开袂完的铳)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去楼空(火烌犹在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
后世人再会
āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收起

thierry_cheng

真是令人耳目一新的台语创作,台湾真的很棒。

Routine

2:46的枪声真的太震撼了

1 个月前 ・1 个喜欢
andy65029

第一次听。就直接爱上了

6 个月前 ・1 个喜欢
andy65029

加油。坚持梦想
保持本心
第一次听。就迷恋了

6 个月前 ・5 个喜欢
噜咪go.go.run

ʕ •ᴥ•ʔ🖤૮( ̳ т ̫ т ̳ )ა我在大港已圆寂

luvsicpt40536

想问下夏子会客家话或者有翻唱过客家话歌曲吗,我是客家人0.0

sulily2733

神曲~循环中🔄感触良多!